INOCHI- Giới Thiệu Các Loại Hộp Nhựa Inochi

Sau đây Inochi xin giới thiệu 1 số sản phẩm hộp nhựa đựng thực phẩm :

 • Hộp thủy tinh chữ nhật Nikko – 1040ml
 • Hộp thủy tinh chữ nhật Nikko – 1520ml
 • Hộp thủy tinh chữ nhật Nikko – 370ml
 • Hộp thủy tinh tròn Nikko – 620ml
 • Hộp thủy tinh tròn Nikko – 950ml
 • Hộp thủy tinh vuông Nikko – 320ml
 • Hộp thủy tinh vuông Nikko – 800ml
 • Thùng thực phẩm Hokkaido 10L
 • Thùng thực phẩm Hokkaido 18L
 • Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 500ml
 • Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 2500 ml
 • Hộp thực phẩm chữ nhật Hokkaido 500m
 • Hộp thực phẩm chữ nhật Hokkaido 2500 ml
 • Bộ 3 hộp thực phẩm tròn Hokkaido 500-1000-2000ml
 • Bộ 3 hộp thực phẩm chữ nhật Hokkaido 500-1000-2000ml
 • Bộ hộp thực phẩm chữ nhật Hokkaido 750-1500-2500ml
 • Bộ 3 hộp thực phẩm tròn Hokkaido 750-1500-2500ml

Hiện sản phẩm được bày bán tại :
30 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM
Hotline :  0707070130 ( Zalo)